Stichting Wandelwagensoos

Met ingang van 2 januari 2013 is de Wandelwagensoos een stichting. In de statuten is onder meer het volgende opgenomen:

De stichting heeft, met behulp van haar daartoe bestemd vermogen, ten doel:

a. het zorgen voor een ontmoetingsplek voor ouders met kinderen; en

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door organiseren van activiteiten, zoals workshops met name gericht op ouders met kleine kinderen.

3. De stichting kan haar doel ook trachten te verwezenlijken door activiteiten met een winstoogmerk, mits de inkomsten uit deze activiteiten binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de in het eerste lid van dit artikel vermelde doelstelling van de stichting.

Bestuursleden

Voorzitter: Suzette Voet

Ik ben Suzette Voet, moeder van twee zoons: Jules (2013) en Mylo (2015). Ik kom al vanaf de geboorte van Jules regelmatig bij de soos, eerst als gast en al snel als gastvrouw in Arnhem-Noord. Ik hou van de natuur en van creatief bezig zijn, bijvoorbeeld met naaien of haken. In het dagelijks leven ben ik gastouder volgens het Natuurlijk Ouderschap, babygebarendocent en draagconsulent binnen mijn eigen bedrijfje Zie Ju. Nu heb ik de keus gemaakt om me ook te gaan inzetten als voorzitter van de Wandelwagensoos. Als jonge moeder heb ik zelf veel gehad aan de Wandelwagensoos, en mijn hoop is dat andere jonge ouders er in de toekomst evenveel plezier aan beleven als ik. 

 

Penningmeester:

 

Bestuurslid: Yadelys Rodriguez (Social Media)

Mijn naam is Yadelys Rodriguez, 31 jaar en moeder van Jayden (2010).
Ik ben via een bekende bij de soos 
terechtgekomen en sindsdien ben 

ik een grote fan. Eindelijk iets voor ouders en kinderen die nog niet naar de

peuterspeelzaal gaan. Vind het vooral fijn dat er een plek is waar je ideeën
o
p kan doen en ook van andere ouders kunt leren, maar vooral een gezellige
plek om samen te komen. De workshops zijn ook vaak heel interessant. Ik zit
in het bestuur omdat ik het een fantastisch initiatief vind en graag daarbij
een bijdrage wil leveren.

Bestuurslid: Marije Aalders de Jonge (Activiteiten)

Mijn naam is Marije Aalders, geboren in Arnhem en nu woonachtig in Westervoort.
Ik ben in 2012 moeder geworden van Finn en sinds 2013 heeft hij een zusje, Jade. 
Na mijn verlof hoop ik weer een leuke baan te vinden in de omgeving die ik goed
kan combineren met het moederschap. 

Ik kom al vanaf het begin bij de Wandelewagensoos, Finn was toen net geboren. Ik vind
het leuk om andere moeders te ontmoeten, er worden interessante workhops gegeven
en voor Finn is het een hele leuke plek om te spelen!

Ik ben sinds mei lid van het bestuur van de Wandelwagensoos, omdat ik het (voort)bestaan
van de Wandelwagensoos heel erg belangrijk vind en ik hoop daar mijn steentje voor bij te
kunnen dragen.

Bestuurslid: Joniek Postma (Activiteiten)

 

 

De Wandelwagensoos wordt ondersteund door:

A_Partou_logo_100%_fc_RGB

 

 

 

 

Wilt u (als ondernemer) ook iets betekenen voor Stichting Wandelwagensoos? Neem dan contact op met Suzette Voet via: info@wandelwagensoos.nl